สภาสันติสุข

วันที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้ มอบหมายให้ นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรประจำตำบลยุโป ร่วมประชุมสภาสันติสุขครั้งที่ 9/2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 27 times, 1 visits today)