หัวหน้าส่วนระดับอำเภอสัญจร

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้น.ส.ศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอสัญจร โดยนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอสัญจร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

(Visited 28 times, 1 visits today)