อำเภอยิ้ม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”และมอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลยุโป โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมและมอบสิ่งของแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป

(Visited 36 times, 1 visits today)