ลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวการรีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะ่ลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ดังนี้
เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เวลา 09.45 มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ ห้องโดง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

เวลา 10.00 น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา

(Visited 25 times, 1 visits today)