อำเภอเมืองยะลาขับเคลื่อน กอช.

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติระดับอำเภอ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความสำคัญของการออม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 ภัตตาคารไลลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

  

 

(Visited 29 times, 1 visits today)