กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรประจำตำบลยุโป ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีปลัดจังหวัดยะลาเป็นประธาน ณ หัวสะพานลำดา หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 113 times, 1 visits today)