ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัมนาบทบาทสตรี

๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวพัทยา มณีใส พัฒนากรประจำตำบลเปาะเส้งประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเปาะเส้ง โดยมีนางจีราวรรณ อักโขสุวรรณ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสตรีอำเภอร่วมสังเกตการณ์ด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม ๔ ต.เปาะเส้ง

 

(Visited 28 times, 1 visits today)