ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

19 กรกฎาคม 2562
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวพัทยา มณีใส พัฒนากรประจำตำบลหน้าถ้ำ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหน้าถ้ำ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ด้วย ณ สำงานงานบริหารราชการตำบลหน้าถ้ำ

(Visited 33 times, 1 visits today)