สภาสันติสุข

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยาและตำบลบุดีร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบุดีเพื่่อรับฟังสภาพปัญหาของประชาชนและหาแนว ณ ป้อมชคต.ตำบลบุดี บ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 29 times, 1 visits today)