อำเภอเมืองยะลาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นพิกุล หมู่ที่6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 94 times, 1 visits today)