ติดตามกลุ่มออมทรัพย์

ันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลิมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 45 times, 1 visits today)