การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สตรอำเภอเมืองยะลา

12 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองยะลา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลาจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สตรอำเภอเมืองยะลา โดยมีกลุ่มสตรีจาก 14 ตำบล 15 คณะทำงาน รวม 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ 1.กีฬาแชร์บอล 2.กีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายกิติตพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมพรุบาโกย(สวนขวัญเมือง) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 146 times, 1 visits today)