นางกัลยดา หฤทัยวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 03 ก.พ. 2566

พช.เมืองยะลา ร่วมรับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองยะลา ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 03 ก.พ. 2566

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ในชุมชน ตำบลสะเตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 03 ก.พ. 2566

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มข้าวเกรียบสำเร็จรูป (ต่อยอด) ตำบลสะเตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 03 ก.พ. 2566

พช.เมืองยะลา ร่วมรับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองยะลา ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางกัลยดา ห [...]