นางกัลยดา หฤทัยวรรณ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 07 ต.ค. 2564

พช.เมืองยะลา จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 19 ต.ค. 2564

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 [...]