นางกัลยดา หฤทัยวรรณ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 11 พ.ค. 2564

พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโคก หนอง นา พช.

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิ [...]