นางกัลยดา หฤทัยวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangyala วันที่ 28 ม.ค. 2565

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565