โครงการมหกรรมผลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมืองตราด

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองตราด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด จัด “โครงการมหกรรมผลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมืองตราด” โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในการเปิดพิธี และภายในงานได้มีกิจกรรมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมืองตราดได้เข้าร่วมมากมาย อาทิ

– การแสดงของสตรี ตำบลห้วงน้ำขาวและตำบลหนองคันทรง

– เสวนาร่วมกับสมาชิกสตรีอำเภอเมืองตราดที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราดและประสบความสำเร็จ

– การประกวดเดินแบบผ้าไทย

– การแข่งขันส้มตำลีลา

– การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

– การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของสตรีของแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองตราดให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ได้เยี่ยมชมตลอดทั้งวัน

(Visited 13 times, 1 visits today)