กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 55 และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดตราด ประจำปี 2560

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด โดยนางรัศมี สีดาเพ็ง พัฒนาการอำเภอเมืองตราด  นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 55 (1 ตุลาคม 2560) และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดตราด ประจำปี 2560 กิจกรรมประกอบด้วย
       – ภาคเช้า ได้แก่ การทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายบรรเทา  ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดตราด การมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครบ 25 ปี การมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 และกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายวัด ณ วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
       – ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตราด-จันทบุรี ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดตราด ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด

(Visited 54 times, 1 visits today)