🍄พช.เมืองตาก : ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565🍄

เข้าชม 9 ครั้ง

🌺@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌺

🍄พช.เมืองตาก : ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565🍄

🪴วันที่ 30 กันยายน 2565
นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก ร่วมติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน🪴

🌼🌼 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก🌼🌼

📸 พช.เมืองตาก : ภาพ/ข่าว📸

(Visited 9 times, 1 visits today)