🌼🌼 พช.เมืองตาก : ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) 🌼🌼

เข้าชม 6 ครั้ง

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌼🌼 พช.เมืองตาก : ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) 🌼🌼

⛅️ วันที่ 30 กันยายน 2565
นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก มอบหมายให้ นางสุรีญาพร เขียวสีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 3 ต.วังหิน ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ของสมาชิกที่มีความประสงค์ขอยืมเงินโครงการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งให้ธนาคารอนุมัติ ต่อไป ⛅️

😷 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 😷

🎏ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก🎏

📸พช.เมืองตาก:ภาพ/ข่าว📸

(Visited 6 times, 1 visits today)