🌸🌸พช.เมืองตาก : ติดตามการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร🌸🌸

เข้าชม 19 ครั้ง

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌸🌸พช.เมืองตาก : ติดตามการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร🌸🌸

🌼🌼วันที่ 30 กันยายน 2565
นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก มอบหมายนางสาวณัฐธิดา มิคะนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ณ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก🌼🌼

📸พช.เมืองตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 19 times, 1 visits today)