🌼☘️ เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเมืองตาก​ จับจอบ​ จับเสียม​ หิ้วปิ่นโต​ ไปเอามื้อสามัคคี☘️🌼

เข้าชม 0 ครั้ง

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹 🌹

🌼☘️ เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเมืองตาก​ จับจอบ​ จับเสียม​ หิ้วปิ่นโต​ ไปเอามื้อสามัคคี☘️🌼

📍วัน ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.📍
🌸🍃 นางมัลลิกา จีนหลักร้อยพัฒนาการอำเภอเมืองตาก​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​​ ​ และเครือข่ายโคกหนองนา​ อำเภอเมืองตาก ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล​ เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อ​สามัคคีเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอเมืองตาก สัญจร ครั้งที่ 1/2565” ณ​ แปลง โคก​ หนอง​ นา​ นางนรา ศรีสุก ม2 ต.ตลุกกลางทุ่ง โดยดำเนินกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ดังต่อไปนี้
1.​ เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาน​ตน
2.​ แบ่งงาน เอามื้อสามัคคี โดย​ครูพาทำ​เป็นผู้นำการทำกิจกรรมเอามื้อเอาแรง ดังนี้
– การแยกหน่อกล้วยเพื่อขยายพันธุ์และเคล็ดลับการปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดี
– การตัดหญ้า ถางหญ้ากำจัดวัชพืช บำรุงดิน ห่มดิน
– การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดทำทึ่นั่งสำหรับจุดถ่ายรูป (เช็คอิน)
– จัดทำต่อเติมซ่อมแซมสะพานข้ามหนองน้ำ
3.​ กิจกรรม​แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปถอดบทเรียนมอบภารกิจสร้างจุดเด่นการเรียนรู้หลังดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

🚩 ณ แปลง โคก​ หนอง​ นา​ นางนรา ศรีสุก หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

#โคก หนอง นา
#สัมมาชีพชุมชน
#SEPtoSDGs
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

📸 พช. เมืองตาก : ภาพ/ข่าว 📸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)