🌸🌸พช.เมืองตาก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. 🌸🌸

เข้าชม 2 ครั้ง

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌸🌸พช.เมืองตาก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. 🌸🌸

🌼 วันที่ 29 กันยายน 2565
นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก มอบหมายให้ นางสุรีญาพร เขียวสีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบแบบเสนอโครงการ กข.คจ. และสนับสนุนติดตามการบริหารจัดการกองทุนฯ การจัดทำระบบข้อมูลและเอกสารบัญชีให้กับคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมายโดยเน้นย้ำการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ณ. บ้านท่าไม้แดง ม.3 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก🌼

📸พช.เมืองตาก ภาพ/ข่าว📸

(Visited 2 times, 1 visits today)