🌸พช.เมืองตาก : ลงพื้นที่เตรียมพร้อมในการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 🌸

เข้าชม 8 ครั้ง

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌸พช.เมืองตาก : ลงพื้นที่เตรียมพร้อมในการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 🌸

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางมัลลิกา จึนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก มอบหมายให้ นางสาวศรินทิพย์ ปินตา พร้อมด้วยนางสาวเบ็ญจวรรณ ถาแก้ว ลงพื้นที่เตรียมพร้อมในการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 เพื่อแจ้ให้งครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่ นายคำมี บุตะเขียว บ้านเลขที่ 146/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และหมู่บ้าน ในการเตรียมพร้อมโครงการฯ
ทั้งนี้ได้ประสานงานกับ นายมนู เพชรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง และนายวรวิทย์ บุพศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโ่ป่งแดง เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่าง เพื่อมาคุมงาน และตรวจรับงานจ้างตามโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

📸พช.เมืองตาก : ภาพ/ข่าว📸

(Visited 8 times, 1 visits today)