🌺พช.เมืองตาก : ประชาสัมพันธ์ การใช้ Big Data และเชิญชวนติดตั้งแฟลตฟอร์มดิจิทัล “Click ชุมชน” 🌺

เข้าชม 6 ครั้ง

🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹

🌺พช.เมืองตาก : ประชาสัมพันธ์ การใช้ Big Data และเชิญชวนติดตั้งแฟลตฟอร์มดิจิทัล “Click ชุมชน” 🌺

🌻🌻วันที่ 14 กันยายน 2565 นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตากดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล Big Data ร่วมติดตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย 🌻🌻

📸พช.เมืองตาก : ภาพ/ข่าว📸

(Visited 6 times, 1 visits today)