ข่าวประชาสัมพันธ์

นางมัลลิกา จีนหลักร้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองตากโทร 081-820-3218

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ