โครงสร้างบุคลากร

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

0818224538

นายธนศักดิ์ เเสงภารา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานงานตำบลเมืองสรวง ตำบลหนองหิน

0986588623

นางวิไล ขาวงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานงานตำบลกกกุง ตำบลหนองผือ

0630142884

นางนิชาภา เฉนียง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานงานตำบลคูเมือง

0993296491

(Visited 244 times, 1 visits today)