อำเภอเมืองสรวง : ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายเเละคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง ระดับอำเภอ

💠อำเภอเมืองสรวง : ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายเเละคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง ระดับอำเภอ
💠💠วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายประพันธ์พงษ์ โสภารัตน์ นายอำเภอเมืองสรวง นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง นายเสียร เกตุภูงา หน.สนง.กองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมืองเเห่งชาติ นายสมศักดิ์ ชีวประวัติงาม ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด บริษัททิพยประกันภัย ร่วม ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายเเละคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจเเนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เเละการพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง ระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ,คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๔๙ หมู่บ้านๆละ ๒ คน รวม ๙๘ คน ร่วมประชุม ณ โดมเอนกประสงค์หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#ปี
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 2 times, 1 visits today)