นางอาภัสสร ช่ำชอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสรวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 25 ม.ค. 2565

💠อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจเเละการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 25 ม.ค. 2565

สพอ.เมืองสรวง : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 25 ม.ค. 2565

สพอ.เมืองสรวง : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 25 ม.ค. 2565

💠อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจเเละการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

💠อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมกา [...]