นางอาภัสสร ช่ำชอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสรวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 12 ม.ค. 2566

@พช.อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 12 ม.ค. 2566

@พช.อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

💠@พช.อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ประชุมโครงการเพิ่ม [...]