นางอาภัสสร ช่ำชอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสรวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuang วันที่ 09 ก.ย. 2564

สพอ.เมืองสรวง ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง

💠สพอ.เมืองสรวง ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผล [...]