คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

@ การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา @ @ สพอ.เมืองมหาสารคาม วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นางนภาพร พลโคตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ร่วมบริจาค อาหาร น้ำดื่ม และผลไม้ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้พักคอยฯ ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม #โดยนายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในการรับมอบดังกล่าว

[...]