ข่าวประชาสัมพันธ์

9ม.ค.62นาย มังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคามร่วมด้วยนางอุทัยวรรณ บุญแต่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน”โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน”

9ม.ค.62นาย มังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคามร [...]

9 ม.ค.62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม นางนงลักษณ์ ถวิลการณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายศราวุธ นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน”

9 ม.ค.62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม [...]

7 ม.ค.62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นางเพียงใจ วุฒิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายสุวิจักขณ์ หมวดนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

7 ม.ค.62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม [...]

7 ม.ค.62 เวลา 13:30 น. นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นางเพียงใจ วุฒิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมกลุ่ม Otop

7 ม.ค.62 เวลา 13:30 น. นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอ [...]

8 ม.ค.62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคามที่รับผิดชอบพื้นที่ และที่ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมประชุม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน”

8 ม.ค.62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม [...]

วันที่ 4 ม.ค. 62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

วันที่ 4 ม.ค. 62 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองม [...]

3 มกราคม 2562 @นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ปี 2562

3 มกราคม 2562 @นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหา [...]

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:.00 น. สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:.00 น. สื่อมวลชนเยี่ [...]