ข่าวประชาสัมพันธ์

@@@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (วันที่ 17 มกราคม 2562)

@@@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 17 มกร [...]

16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม จัดอบรม”โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ)” ปี 62

16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม จ. [...]

14 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

14 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหา [...]

นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมาย นางเพียงใจ วุฒิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายศราวุธ นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัดมหาสารคาม…11 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562 เวลา 9:30 น. นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการ [...]

10 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ บุญแต่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายศราวุธ นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุม การอนุมัติเงิน โครงการ กข.คจ

10 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหา [...]

8 – 9 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นางเพียงใจ วุฒิพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D

>>>วันที่ 8 – 9 มกราคม 2562 นายมังกร ศรี [...]