ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนัน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

@ การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 17 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 17 มกราคม [...]