ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ส.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 17 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 17 มกราคม [...]
23 ส.ค. 2563

31 กรกฎาคม 2563@โครงการยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตราฐานผลิตภัณฑ์ไหมและOTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2563

โครงการยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒ [...]