กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมทำบุญ ร่วมทอกกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ณ. วัดบุปผาราม บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษ [...]