รวมน้ำใจ พช.เมืองมหาสารคาม ช่วยน้ำท่วม

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

 

วันที่  10  ตุลาคม  2565  เวลา 10.00 น.

 

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่ตำบลเกิ้ง  ให้ความช่วยเหลือพี่น้องตำบลเกิ้ง และช่วยบรรจุกระสอบทราย ในการป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน และไหลข้ามถนน

ณ บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 5 และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10  ตำบลเกิ้ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม

****************

ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

#CDD

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#กรมการพัฒนาชุมชน

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

#โคก หนอง นา

(Visited 36 times, 1 visits today)