“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันที่  1  กรกฎาคม  2565  นายนันทวิทย์  นาคแสง  นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล  เจ้าแก่นแก้ว  พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม  พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย  ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  การสวมใส่ผ้าไทย  ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

(Visited 42 times, 1 visits today)