ร่วมทำบุญ ร่วมทอกกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ณ. วัดบุปผาราม บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา
สพอ.เมืองมหาสารคาม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมทำบุญ ร่วมทอกกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ณ. วัดบุปผาราม บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
(Visited 36 times, 1 visits today)