ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ  มอบหมายให้นางจีรกานต์ บุญบาล  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนางนาตยา  ไชยโยราช  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มทำข้าวหลาม  บ้านหัวช้าง  หมู่ที่  11  ตำบลแก่งเลิงจาน   อำเภอเมืองมหาสารคาม  ร่วมประชุมออนไลน์  ผ่านระบบ ZOOM   การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือนักการตลาดอาชีพ  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย สู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  ณ  ที่ทำการกลุ่มทำข้าวหลาม  บ้านหัวช้าง  หมู่ที่  11  ตำบลแก่งเลิงจาน   อำเภอเมืองมหาสารคาม

(Visited 2 times, 1 visits today)