31 กรกฎาคม 2563@โครงการยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตราฐานผลิตภัณฑ์ไหมและOTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2563

โครงการยกระดับผ้าไหม กลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตราฐานผลิตภัณฑ์ไหมและOTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ2563

(Visited 20 times, 1 visits today)