12 สิงหาคม 2563@โครงการกอทุนแม่ อำเภอเมืองมหาสรคาม

12 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมโครงการกอทุนแม่ของแต่ละตำบล และร่วมพธีถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์

(Visited 12 times, 1 visits today)