สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 17 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ อาชีพที่นำเสนอ สามารถนำผลิตภัณฑ์/สินค้าลงทะเบียนOTOP เพื่อเกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดทำแผนโครงการ ผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 34 times, 1 visits today)