วันที่ 24 กรกฎาคม 2563@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนตำปลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 12 times, 1 visits today)