31 ม.ค.62 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม@ โดยนายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ ถวิลการณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน”

31 ม.ค.62
@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม@
โดยนายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ ถวิลการณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน” บ้านกุดแคน หมู่ 2 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ณ ศาลาวัดบ้านกุดแคน
@Maungsarakham@

(Visited 33 times, 1 visits today)