การสนับสนุนติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การสนับสนุนติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ออกสนับสนุนติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน

ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

(Visited 19 times, 1 visits today)