ขนาดตัวอักษร:

ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ใจ

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

นายมังกร ศรีษะโคตร

พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

14/02/2562 14.56

12 กุมภาพันธ์ 2562 @.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม@ ..นำโดยนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

12 กุมภาพันธ์ 2562 @.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม [...]

14/02/2562 14.25

14 กุมภาพันธ์ 2562 …นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นางชโยธรณ์ โยราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

14 กุมภาพันธ์ 2562 …นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำ [...]

04/02/2562 23.59

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบงานOTOP และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

4-5 ก.พ. 62 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนา [...]

04/02/2562 23.44

31 ม.ค.62 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม@ โดยนายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ ถวิลการณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน”

31 ม.ค.62 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม@ โดยนา [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)