จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้แทนกลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม

“พช.เมืองฯ จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติพ”

📣สพอ. เมืองสมุทรสงคราม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 💛💛

พช.แม่กลอง พาชมวิถีชีวิตเสน่ห์แห่งสายน้ำ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทำกิจกรรม ชิคๆ โดนๆ “มาพายเรือเป็น มาพายเรือเล่นที่แม่กลอง

รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูล TPMAP และข้อมูล จปฐ.ชี้เป้าครัวเรือน🔸🔸