ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน >>“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”<<

เข้าชม 10 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (เขตตรวจที่ 4) ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไฉไลชู โดยนายถิรยุทธ์ ทรัพย์สงวน ณ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไฉไล ชู ได้นำเสนอ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในรูปแบบการผลิตด้วยเทคนิคการทำผ้าบาติกย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกตะบูนและเปลือกมะพร้าว ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่มีมากในจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งยังได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าปลาทูชุดพิเศษ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย
********************************
—————————–
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
🎯ภาพ :ทีมงาน สพจ.สส. page Chailai Choo/ ข่าว: สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 10 times, 1 visits today)