“พช.เมืองสมุทรสงคราม ประชุมพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนและเงินหมุนเวียน”

เข้าชม 19 ครั้ง

“พช.เมืองสมุทรสงคราม ประชุมพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนและเงินหมุนเวียน”
วันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 855,000บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 47,290 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
—————————–
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
🎯ภาพ/ข่าว:ทีมงาน สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 19 times, 1 visits today)