จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้แทนกลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม

เข้าชม 8 ครั้ง

🎯 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนราชการและประชาชนชาวสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้แก่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
⚜️ในการนี้ นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับมอบแบบลายผ้ามัดหมี่และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ดังกล่าวด้วย
🧶 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ประทานพระอนุญาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตกรรม 3 ภูมิภาค
🧶 “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน ๑๐ แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
===============
🎯ภาพ/ข่าว:ทีมงาน .สพจ.สมุทรสงคราม /สพอ. เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 8 times, 1 visits today)