“พช.เมืองสมุทรสงคราม ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนไตรมาส 2 ปี 64”

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม 2564
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564
5. วางแผนการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻

(Visited 6 times, 1 visits today)