“พช.เมืองฯ จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติพ”

เข้าชม 10 ครั้ง

29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นำโดยนางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติพ โดยดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

(Visited 10 times, 1 visits today)