“พช.เมืองฯ ลงสำรวจพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พร้อมวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม”

เข้าชม 11 ครั้ง

7 ธันวาคม 2563 นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ นาคศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาววรรณา สังข์ทอง อสพ. นำลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ต้นแบบตำบลนางตะเคียน และตำบลนางตะเคียน เพื่อวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในระยะต่อไป

💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
———————————————-
ภาพ|ข่าว : สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 11 times, 1 visits today)